„Българска асоциация за метални конструкции“ (БАМК)

Българска асоциация за метални конструкции - БАМКВ началото на месец ноември 2014, беше учредена „Българска асоциация за метални конструкции“ (БАМК). Сдружението обединява водещи производители на метални конструкции от България. Основната цел на сдружението e подобряване на качеството и надеждността на извършваните работи в бранша. Дейността му ще бъде насочена към подпомагане на членовете на сдружението при извършване на тяхната работа, регламентиране и унифициране на изискванията за изпълнение на метални конструкции, съгласуване на изискванията на европейското законодателство и практика с тези в България, борба срещу нелоялната конкуренция и некоректните практики, обезпечаване на качество на извършваните работи, спазването на гаранционните срокове и изискванията на законодателството.