За БАМК

БАМК е доброволна, неправителствена, национална организация, която е със следните основни цели:

  • Повишаване сигурността и качеството на изпълнение на стоманените конструкции чрез регламентиране и унифициране на изискванията за изпълнение на метални конструкции в България и изграждане на система за гарантиране на качеството;
  • Спазване на всички Европейски и Национални регламенти и нормативи свързани с изпълнението на метални конструкции;
  • Стимулира използването на метални конструкции, както и доразвиване и утвърждаване на сектора в страната;
  • Разширяване и подобряване диалога между фирмите в сектора.