Строителния пазар има спешна нужда от нови правила

Разговор с инж. Евгени Борисов, Изпълнителен директор на МСК

Инж. Борисов, какви са трудностите, които срещате на пазара?
МСК не е имунизирана от проблемите на пазара и както и другите компании в сектора и ние страдаме от липса на кадри, слаби проектни решения, ниската квалификация на всички участници в процеса, забавени плащания и дъмпингови цени. Всички тези фактори затрудняват развитието на компаниите и възможността им да започнат да работят на външни пазари. Имам опит от изпълнението на проекти в 10 европейски държави и за съжаление мога да кажа, че качеството на строителната продукция в България според мен заема последното място.

Нека са попитаме защо са единици компаниите, които са успели да завършат успешно проект извън България? Този факт трябва да ни алармира, че има нещо сгрешено в системата – не са законите, защото те са хармонизирани и са еднакви в целия ЕС.

Според мен проблемът идва от това, че лесно могат да се заобикалят правилата и са ежедневие случаите в които работници без трудови договори от бригади без регистрации в браншовата организация, ползвайки некачествени материали, без авторски и строителен надзор изпълняват строително-монтажни работи без качествен проект. Разбира се има изключения, но мисля че повечето колеги биха се съгласили с мен, че това е тъжната действителност в момента. Без качествен продукт строителните фирми се лимитират до Българския пазар и стават зависими от флуктоациите на чуждестранните инвестиции и проектите с европейско финансиране. Когато те намалеят, логично цените падат, защото фирмите нямат алтернатива. Това води до намаляване на заплащането и търсенето на алтернативни, по-евтини решения. Резултатът – добрите работници избягаха да работят в други държави за чужди компании и ние ставаме още по-неконкурентни. В същото време липсва добра образователна система за нови работници и техници, има демографска криза и така се завъртаме в една спирала, от която ще трябват много години и усилия за да се изгради наново тази индустрия.

Това наистина звучи доста обезпокоително. Какво според вас е редно да се направи в тази ситуация?
Първо трябва да се осъзнае че има проблем.

Има ли воля – нещата ще започнат да се нормализират. За мен инициативата трябва да дойде от браншовите организации. Проектиране – може да звучи революционно, но аз бих инициирал изпит за всички проектанти, както е в почти всички нормални държави. Който го издържи получава възможността да проектира, който не – да научи нормите и когато е готов да заповяда отново.

Това е европейската практика и всеки който е решил да създава решения, трябва да докаже, че може – Университетът е необходимо но недостатъчно условие. Така веднага ще си решим проблема с некачественото проектиране – вярно, ще скочи цената с няколко евро на квадратен метър, но те многократно ще се изплатят по време на изпълнението. Строителство – да се систематизират лошите практики и да се започне контрол от страна на камарата отнемайки лицензи ако не се спазват правилата. Да не се допускат фирми, без регистрация в камарата на обектите. По този начин ще се знае кой реално изпълнява строителството. Недопустимо е фалирали фирми да се пререгистрират и отново да започват работа. Това деморализира целия бранш. Да се засили влиянието на етичната комисия. Да се засилят връзките между асоциациите в строителството. Аз представлявам Българската Асоциация за Метални Конструкции и сме готови да си сътрудничим с останалите камари и асоциации за подобряване на качеството. Както казах – решения могат да се намерят стига да има воля.

Надзор – да се пререгистрират надзорните фирми и да се намали броя им. Нека са краен брой и за да се издаде нов лиценз да трябва на някой да се отнеме. Тогава всеки ще се бори за лиценза си и да знае, че ако го загуби излиза от бизнеса. Само тогава реално фирмите ще имат експерти и ще започнат да защитават интереса на инвеститора и обществото и да се разграничат от секретарската роля която изпълняват в момента да подготвят документите за въвеждане в експлоатация.

В този процес разбира се ще трябва да се вплете целия държавен и общински апарат и само за година ще можем да видим положителните резултати. Убеден съм, че тези процеси няма да се отразят на цените, защото да свършиш работата качествено и некачествено цената е почти една и съща, само че във втория случай имаш много по-големи разходи за поддръжка след това.