Структура

Председателство на управителния съвет:

Евгени Христов Борисов – Председател на БАМК
Евгени Христов Борисов – Председател на БАМК
Кирил Димитров Василев – Зам.- председател на БАМК
Кирил Димитров Василев – Зам.- председател на БАМК

 

Общо събрание (Членове на БАМК):
1. „Хелиос – метал център“ ООД;
2. „Металстрой“ АД;
3. „Херкал“ ЕООД;
4. „Хоризонт – Иванов“ ЕООД;
5. ЕТ „Металик“ – Иван Михайлов;
6. „Монтаж строителни конструкции“ АД;
7. „Стримона строй“ ЕООД ;
8. „Метални конструкции Яна“ ЕООД;
9. „ЮПИТЕР – МЕТАЛ“ ООД;