Сдружение „Българска асоциация за метални конструкции“, като Бенефициент по договор за БФП № BG16RFOOP002-2.009-0005-C01, провежда процедура с публична покана, за възлагане на поръчка с предмет „Осигуряване на пътнически билети и настаняване в страната и чужбина“

Сдружение „Българска асоциация за метални конструкции“, като Бенефициент по договор за БФП № BG16RFOOP002-2.009-0005-C01, провежда процедура с публична покана, за възлагане на поръчка с

Read more

Във връзка с изпълнение на проект BG16RFOP002-2.009-0005 „Устойчиво бъдеще за Българска асоциация за метални конструкции“, Сдружение „Българска асоциация за метални конструкции“ обявява конкурс за избор на експерт “Създаване на сътрудничества и интернационализация”

Обява за конкурс Във връзка с изпълнение на проект BG16RFOP002-2.009-0005 „Устойчиво бъдеще за Българска асоциация за метални конструкции“, Сдружение „Българска асоциация за метални конструкции“

Read more

Във връзка с изпълнение на проект BG16RFOP002-2.009-0005 „Устойчиво бъдеще за Българска асоциация за метални конструкции“, Сдружение „Българска асоциация за метални конструкции“ обявява конкурс за избор на експерт “Управление на проекти”

Обява за конкурс Във връзка с изпълнение на проект BG16RFOP002-2.009-0005 „Устойчиво бъдеще за Българска асоциация за метални конструкции“, Сдружение „Българска асоциация за метални конструкции“

Read more

Във връзка с изпълнение на проект BG16RFOP002-2.009-0005 „Устойчиво бъдеще за Българска асоциация за метални конструкции“, Сдружение „Българска асоциация за метални конструкции“ обявява конкурс за избор на технически сътрудник

Обява за конкурс Във връзка с изпълнение на проект BG16RFOP002-2.009-0005 „Устойчиво бъдеще за Българска асоциация за метални конструкции“, Сдружение „Българска асоциация за метални конструкции“

Read more

Във връзка с изпълнение на проект BG16RFOP002-2.009-0005 „Устойчиво бъдеще за Българска асоциация за метални конструкции“, Сдружение „Българска асоциация за метални конструкции“ обявява конкурс за избор на Административен управител

Обява за конкурс Във връзка с изпълнение на проект BG16RFOP002-2.009-0005 „Устойчиво бъдеще за Българска асоциация за метални конструкции“, Сдружение „Българска асоциация за метални конструкции“

Read more

СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ“ СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ ПО ОПИК 2014-2020

На 06 ноември 2017 г., СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ“ влезе в изпълнение на Административен договор за безвъзмездна финансова помощ по ОПИК 2014-2020,

Read more

Асоциацията има за цел да популяризира и направи по-сигурни металните конструкции

Разговор с инж. Евгени Борисов, Председател на Българската Асоциация за Метални Конструкции Инж. Евгени Борисов е завършил Университета по Архитектура, Строителство и Геодезия през

Read more