СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ“ СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ ПО ОПИК 2014-2020

На 06 ноември 2017 г., СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ“ влезе в изпълнение на Административен договор за безвъзмездна финансова помощ по ОПИК 2014-2020,

Read more

Асоциацията има за цел да популяризира и направи по-сигурни металните конструкции

Разговор с инж. Евгени Борисов, Председател на Българската Асоциация за Метални Конструкции Инж. Евгени Борисов е завършил Университета по Архитектура, Строителство и Геодезия през

Read more

40-годишнина от построяването на варненския “Аспарухов мост”

Строителна компания “Монтаж строителни конструкции” АД (МСК) и катедра “Метални, дървени и пластмасови конструкции” на Строителния факултет в Университета по архитектура, строителство и геодезия

Read more